مثال اموزشی شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته (non premixed combustion) در انسیس فلوئنت

مثال اموزشی شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته (non premixed combustion) در انسیس فلوئنت

مثال اموزشی شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته (non premixed combustion) در انسیس فلوئنت

در این فایل اموزشی یک محفظه احتراق berl با توان 330kw با استفاده از مدل تابع چگالی احتمال pdf به صورت غیر پیش امیخته شبیه سازی شده است . این فایل اموزشی به صورت pdf و به زبان اصلی در 34 صفحه اماده شده است.و فایل های کیس و دیتا نیز ضمیمه شده است.