شبیه سازی جریان در طبقات یک کمپرسور محوری با استفاده از sliding mesh در انسیس فلوئنت

شبیه سازی جریان در طبقات یک کمپرسور محوری با استفاده از sliding mesh در انسیس فلوئنت

شبیه سازی جریان در طبقات یک کمپرسور محوری با استفاده از sliding mesh در انسیس فلوئنت

این فایل اموزشی شامل یک کمپرسور محوری یک طبقه ای شامل دو ردیف تیغه می باشد. در این فایل اموزشی از قابلیت sliding mesh موجود در انسیس فلوئنت برای تحلیل جریان گذرا درطبقات یک کمپرسور محوری استفاده شده است. این فایل اموزشی به صورت pdf و به زبان اصلی در 35 صفحه اماده شده است.فایل های کیس و دیتا نیز ضمیمه شده است.